Рахуємо польською .Liczebniki główneLiczebniki główne
Zero-0
jeden-1
dwa-2
trzy-3
cztery-4
pięć-5
sześć-6
siedem-7
osiem-8
dziewięć-9
dziesięć-10
jedenaście-11
dwanaście-12
trzynaście-13
czternaście-14
piętnaście-15
szesnaście-16
siedemnaście-17
osiemnaście-18
dziewiętnaście-19
dwadzieścia-20
trzydzieści-30
czterdzieści40
pięćdziesiąt-50
sześćdziesiąt-60
siedemdziesiąt-70
osiemdziesiąt-80
dziewięćdziesiąt-90
sto-100
dwieście-200
trzysta-300
czterysta-400
pięćset-500
sześćset-600
siedemset-700
osiemset-800
dziewięćset-900
tysiąc-1000
dwa tysiące-2000
trzy tysiące-3000
cztery tysiące-4000
pięć tysięcy-5000
sześć tysięcy-6000
siedem tysięcy-7000
osiem tysięcy-8000
dziewięć tysięcy-9000
dziesięć tysięcy-10000