CYTATY O NAUCE JĘZYKÓW

Nauka języków obcych może być zabawą i procesem przynoszącym wiele korzyści i radości. Jednak wszyscy potrzebujemy od czasu do czasu trochę inspiracji. Gdy na drodze staną jakieś trudności, to trudno pozostać optymistycznie nastawionym i w takich chwilach inspirujące cytaty o nauce języków mogą się przydać. Daj się zainspirować i zapisz swoje ulubione cytaty na chwile zwątpienia.

“Jeśli coś Ci sprzedaję, mówię w Twoim języku. Jeśli to ja kupuję, dann müssen Sie Deutsch sprechen.” — Willy Brandt

“Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.” – Ludwig Wittgenstein

“Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” – Frank Smith

“Z językami, wszędzie jesteś w domu.” – Edward De Waal

“Nigdy w pełni nie zrozumiesz jednego języka, dopóki nie zrozumiesz co najmniej dwóch.” – Geoffrey Willans

“Inny język to inna wizja życia.” – Federico Fellini

“Język jest mapą drogową kultury.Mówi Ci skąd ludzie pochodzą  i dokąd zmierzają.” ‒Rita Mae Brown

“Znajomość języków jest bramą do wiedzy.” ‒ Roger Bacon

“Zmień swój język, a zmienisz swoje myśli.” ‒ Karl Albrecht

“Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym.” – Johann Wolfgang von Goethe

“ Istnieje szczególny rodzaj piękna, który rodzi się w języku, z języka i dla języka.” ‒ Gaston Bachelard

“Gdybyśmy mówili innym językiem, postrzegalibyśmy nieco inny świat.” ‒ Ludwig Wittgenstein

“Język jest krwią duszy, w której myśli mają swe źródło, i do której dążą.” ‒ Oliver Wendell Holmes

“Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.”‒ Charlemagne

“Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach,.” ‒ Flora Lewis