Двознаки в польській мові Знайомство

 
 
Тема Двознаки.  Знайомство

  Особливістю польської мови є так звані двознаки ,які читаються як один звук.

    Двознаки в польській мові 
Більшість мов для позначення декотрих звуків використовують
поєднання приголосних букв (двох або більше). Так, англійська мова для
передачі звука [ч] використовує поєднання букв eh, для передачі звука [ш] –
sh; німецька мова для передачі звука [х] використовує поєднання букв eh,
для звука [ш] – sch; українська мова використовує поєднання букв дз для
передачі звука [дз].
Так само і польська мова для передачі звуків [х], [ч], [ш], [ж], [дз],
[дж”], [дж] використовує поєднання двох букв ch, cz, sz, rz, dz, dź, dż.
Отже, двознак (dwuznak) – це поєднання двох букв для передачі одного
звука.
Двознак ch вимовляється так само, як українське [х]:
chata [хaта] – хата
chudy [худи] – худий
gmach [ґмах] – будинок
pech [пех] – невдача
chór [хур] – хор
choroba [хороба] – хвороба
Ви, напевно, вже звернули увагу на те, що у польській мові звук [х]
\ г.., , .
передають літерою h або двознаком ch. Таке написання склалося історично,
і далі у нас піде мова про те, як на письмі розрізняти написання ch і h.
Двознак cz [ч] вимовлюється так само, як українське ч:
czemu [чему] – чому
czysty [чисти] – чистий
cztery [чтери] – чотири
warkocz [варкоч] – коса (дівчини)
czarny [чарни] – чорний
 
prócz [пруч] – крім
Увага! Приголосний cz у польській мові завжди твердий. Тому
неприпустимою є його м’яка вимова, як, наприклад, у російській мові.
Двознак sz [ш] вимовляється так само, як українське [ш]:
szary [шари] – сірий
paszport [пашпорт] – паспорт
szafa [шафа] – шафа
poduszka [подушка] – подушка
 
szatyn [шатин] – шатен
tusza [туша] – тулуб
Двознаки dz і dż вимовляються так само, як українські дз і дж:
dzwon [дзвон] – дзвін
dżem [джем] – джем
dzban [дзбан] – глечик
 
dżokej [джокей] – жокей
rodzony [родзони] – рідний
dżungla [джунґля] – джунглі
Зрідка приголосні d і z та dż  і вимовляються роздільно. Це відбувається
тоді, коли d стоїть у кінці префікса, a z – на початку кореня, наприклад:
odznaka [одзнака] – нагорода
 
odżywczy [одживчи] – поживний
 
 
 
 
 
Двознак rz вимовляється як український приголосний ж (на початку
слова, між двома голосними та після дзвінких приголосних):
rzeka [жека] – ріка
brzoza [бжоза] – береза
rzut [жут] – кидок
drzewo [джево] – дерево
rzecz [жеч] – річ
orzech [ожех] – горіх
Але після глухих приголосних, внаслідок асиміляції, приголосний rz
набуває звучання ш:
krzyk [кшик] – крик
trzeba [тшеба] – треба
przystanek [пшистанек] – зупинка
chrzan [хшан] – хрін
trzoda [тшода] – череда
krzywda [кшивда] – кривда, образа
przygoda [пшиґода] – пригода
pokrzywa [покшйва] – кропива
У кінці слів приголосний rz вимовляється приглушено, але повністю в
ш не переходить:
 
marynarz [марйнажш] – моряк
harcer? [харцежш] – скаут, піонер
bramkarz [брамкажш] – воротар
Rz оглушується інколи і в позиції після голосного перед глухим
приголосним:
wierzch [в’їешх] – верх
zmierzch [зм’їешх ] – сутінки
Увага! У слові marznąć [марзнон’ч”] – мерзнути, та у похідних від
цього слова (marzły, zmarzł) літери r і z не творять двознака і вимовляються
роздільно.
Літери r і ż ніколи не творять двознака і читаються завжди роздільно:
dzierżawa, rżnąć, oberża.
 
Знайомство
 
2. OFICJALNIE.Jak pani (pan)ma na imię?    Як Вас звати?
  Jak się  pani (pan) nazywa?  Як Ваше прізвище?
  Mam na imię Ania.                  Мене звати Аня.
   Nazywam się Kowalska. Ania Kowalska.     Моє прізвище Ковальська.Аня Ковальська.
 
3.Діалог.
   -Cześć,mam na imię Jadwiga. Jak się nazywasz ?
   -Miło mi. Nazywam się Paweł  Sadowski.
  -Bardzo mi miło. 
 
 
NIEOFICJALNIE. Jak masz na imię ?          Як тебе звати.
Jak się nazywasz?                                         Яке твоє прізвище?