Czasownik “być” .Дієслово “бути”

 Сzasownik
   •  Особливе місце займає дієслово “być”  бути ,поскільки   дієслово бути в теперішньому часі вживається частіше ніж українській мові ,наприклад,я учень перекладається як Jestem uczniem ,  ви вдомаJesteście w domu
   • liczba pojedyncza l.p                                                               liczba mnoga l.m
   • 1.ja  jestem                                                                                              1.my  jesteśmy
   • 2.ty  jesteś                                                                                                2.wy  jesteście
   • 3.on ona ono  jest                                                                                    3.oni  one są
             ПЕРЕКЛАДАЄМО 
             
             Jestem studentem.      Я студент.                                                                        Jesteśmy studentami. Ми студенти
              Jesteś lekarką.          Ти лікарка.                                                                         Jesteście lekarzami. Ми лікарі .
              Nastia jest uczenicą.  Настя учениця.                                                                         Taras i Oleg  uczniami.   Тарас і Олег-лікарі.
                                                                                                                                                                                                
  •  

    

   być (бути)

    

    

   майбутній

    

   теперішній

    

   минулий

   biędę

   biędziemy

    

   jestem

   jesteśmy

    

   byłem (-łam)

   býliśmy (-łyśmy)

   biędziesz

   biędziecie

    

   jesteś

   jesteście

    

   byłeś (-łaś)

   býliście (-łyście)

   biędzie

   biędą

    

   jest

   są

    

   był (-ła,- ło)

   byli (-ły)