Польська мова. Алфавіт


Прослухай аудіо 2-3 рази

Alfabet

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Запамятай,як називається кожна літера

a    Adam
ą    są
b   bar
c   co
ć   ćma, być
d   dom
e   Ewa
ę    gęś, się
f    film
g   grupa
h   herbata
i    imię
j    ja
k   kolor, kto
l    lekcja
ł    łatwo
m   mam 
n   noc
ń   koń
o   okno
ó   ósma, Kraków
p   pan
r   rozumiem
s   sens
ś   śnieg, coś
t    to
u   ulica
w   woda
y    syn, dobry
z   zebra
ź   źle
ż   że

c   cena
cz   czas
ci   ciemno
ć   ćma

s   sens
sz   szansa
si   się
ś   śnieg

d   dom
dz   dzwon
dż   dżungla
drz   drzwi
dzi   dzień
dź   dźwig

n    noc
ni   nic
ń    koń

z   zebra
ż   żona
zi    zima
ź źle

herbata,  chleb
rzeka,   żona
ulica,   ósma

Тепер розглянемо  алфавіт більш конкретно,отже,A a   читається як український звук      а     Adam     ( причому ,наголос в польській мові падає на передостанній склад); ą      читається як українське              он.ом  są          (дещо з носовим резонансом,на ніс);B b                                                                б         barC c                                                                ц         co ć                                                                  чь       ćma ,byćD d                                                               д         domE e                                                                e         Ewa ę   читається як українське              ен ,ем       gęś ,się  (геншь,шєн)   (дещо з носовим резонансом,на ніс);F f                                                            ф             filmG g    ˛                                                     Г               grupaH h                                                          Х              herbata I i                                                             і                 imię   (імє)  ; J j                                                           й                ja       (я); K k                                                         к               kolor,kto L l                                                          ль              lekcja Ł ł                                                          л ( майже в) łatwo M m                                                     м                mam N n                                                       н                noc   ń                                                         нь              koń O o                                                       o                okno ó                                                           у                 ósma, Kraków P p                                                       п               pan R r                                                       р                rozumiem S s                                                       с                 sens ś ś                                                       шь             śnieg , coś  T t                                                       т                to U u                                                       у                ulica W w                                                     в               woda Y y                                                       и                syn , dobry Z z                                                      з                zebraź ź                                                       жь              źle ż ż                                                     ж                żeПрослухайте ще раз попереднє відео, повторюючи вголос.    Потренуємось, як пишуться польські літери

КРОК3. Домашнє завданняВивчіть,як називаються польські літери, якому звуку відповідають іперепишіть літери собі взошит.(Не лінуйтеся писати .Тренування письма-одна з складових навчання)

 

 

JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO
Paweł wstaje o dziewiątej trzydzieści, pije mocną kawę i bierze prysznic. O dziesiątej trzydzieści je śniadanie i czyta gazetę. Potem myje zęby i ubiera się. Zwykle jeździ do szkoły tramwajem o jedenastej czterdzieści pięć. Przychodzi do szkoły o dwunastej. Paweł uczy od dwunastej trzydzieści do piętnastej czterdzieści pięć. Je obiad o szesnastej. Później przygotowuje lekcje od siedemnastej piętnaście do dwudziestej trzydzieści. O dwudziestej pierwszej chodzi na piwo ze znajomymi. Wraca do domu o dwudziestej trzeciej trzydzieści. Od dwudziestej czwartej do pierwszej nad ranem sprawdza testy. Paweł chodzi spać o pierwszej trzydzieści.