Paszport

 

 

          Paszport

Za paszport ważny dziesięć lat zapłacimy 140 złotych. Za paszporty dla dzieci – w zależności od wieku dziecka: jeżeli dziecko w dniu złożenia wniosku nie ukończyło siódmego roku życia, zapłacimy 30 złotych, gdy dziecko ukończyło siódmy rok życia, ale nie ukończyło 13 lat, zapłacimy 60 złotych, za paszport tymczasowy dla dzieci – 30 złotych i za paszport tymczasowy wydawany pozostałym osobom – 45 złotych. Oczywiście istnieją wyjątki. Nie pobiera się opłaty paszportowej od osób, które ukończyły siedemdziesiąt lat, a także od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych. Także osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej lub jakiegoś błędu, są zwolnione z opłaty, a także żołnierze, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa. Istnieją także różne ulgi w opłacie paszportowej, przykładowo pięćdziesięcioprocentowa ulga w opłacie paszportowej przysługuje wszystkim emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich współmałżonkom, a także uczniom i studentom. Mogą z takiej ulgi skorzystać także kombatanci i inne osoby, będące ofiarami represji wojennych, a także osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych.