Дієслова в минулому часі . Czasowniki w czasie przeszłym

Дієслова в минулому часі Czasowniki w czasie przeszłym

Минулий час дієслів в польській мові відрізняється від української. Насамперед тим ,що в укр.мові дієслова минулого часу змінюються за родами і числами ,а в польській мові ще й за особами. Наприклад в укр. мові ми скажемо Я робив. Ти робив. Він робив. В польській мові Ja robiłem. Ty robiłeś. On robił. Як бачимо в польській мові різні закінчення (бо змінюються за особами),а в українській мові одинакові ,бо не змінюються за особами. Потрібно звернути на це велику увагу. Розглянемо закінчення на прикладі дієслова читати   , писати

 Чоловічий рід .Однина.Множина

ja czytałem / pisałem my czytaliśmy / pisaliśmy
ty czytałeś / pisałeś wy czytaliście / pisaliście
on czytał / pisał oni/ czytali /pisali
Наприклад:
 1. Wczoraj czytałem ciekawą książkę. Я вчора читав цікаву книгу.
 2. Już napisałeś list? Ти вже написав лист?

 Жіночий рід .Однина.Множина

ja czytałam / pisałam my czytałyśmy / pisały
ty czytałaś / pisałaś wy czytałyście / pisałyście
ona czytała / pisała one czytały / pisały
Наприклад:
 1. Czytałam   we wczorajszej gazecie interesujący artykuł. Я прочитала у  вчорашній газеті  цікаву статтю.
 2. Przeczytałaś już tę książkę? Прочила вже цю книжку.

  Середній рід. Однина. Множина

ja czytałem / pisałem my czytałyśmy / pisały
ty czytałeś / pisałeś wy czytałyście / pisałyście
ono czytało/pisało one czytały / pisały
Наприклад:
 1. Dziecko czytało książkę.
Дитина читала книжку. Зверніть увагу на множину . В множині проявляється чоловічо -особова форма і нечоловічоособова форма (жіночо-речова). Чоловічо-особова форма стосується тільки осіб-чоловіків. Тому в можині маємо закінчення –liśmy ,-liście,-li.    Наприклад:
 1. Chłopcy(oni) grali na  komputerze,a dziewczynki (one) bawiły  sIę lalkami. Хлопчики грали на компютері,а дівчатка гралися ляльками.
 2. Dzieci  grały w ogrodzie piłkę. Діти грали  мяч в саду.
 3.   Ania i Andrzej czytali gazetę.(Коли вреченні говориться про двоє людей,або групу людей і серед них є хоча б одна особа чоловічого роду ,то вживаємо чоловічо- особову форму з відповідними закінченнями).

Огляд  закінчень в минулому часі

Однина Множина
1. ос. ЧОЛ.РІД. Жін рід  СЕР РІД  Чоловічо-ос.  нечоловічо-ос.
-łem -łam -liśmy -łyśmy
2. ос. -łeś -łaś -liście -łyście
3. ос.. -ła -ło -li -ły

 Дієслово  być (бути)

 

być (бути)

 Однина
чол.р жін.р сер.р
ja byłem  ja byłam
ty byłeś ty byłaś
on był ona była ono było
 Множина
 чоловічо-особова нечоловічо-особова
my byliśmy my byłyśmy
wy  byliście wy byłyście
oni byli one były
 

mieć  (мати)

 Однина
чол.р жін.р сер.р
ja  miałem ja miałam
ty miałeś ty  miałaś
on  miał ona  miała ono  miało
Множина
Чоловічо-особова Нечоловічо-особова
my mieliśmy my miałyśmy
wy mieliście wy   miałyście
oni  mieli one miały
Дієслова  znaleźć( знайти) і   nieść  (нести). Зверніть увагу на чергування!  
ja znalazłem/-łam my znaleźliśmy/znalazłyśmy
ty znalazłeś/-łam wy znaleźliście/znalazłyście
on,ona,ono znalazł/znalazła/znalazło oni,one znaleźli/znalazły
Дієслово nieść (нести),
ja niosłem/niosłam my nieśliśmy/niosłyśmy
ty niosłeś/-niosłaś wy nieśliście/niosłyście
on/ona/ono niósł/niosła/niosło oni/one nieśli/niosły

iść (іти)

ч.р. ж.р. с.р  Чоловічоособова форма Нечоловічо-особова форма
szedłem szłam szliśmy szłyśmy
szedłeś szłaś szliście szłyście
szedł szła szło szli szły

wejść (ввійти)

ч.р. ж.р. с.р. Чоловічоособова форма Нечоловічо-особова форма
wszedłem weszłam weszliśmy weszłyśmy
wszedłeś weszłaś weszliście weszłyście
wszedł weszła weszło weszli weszły

usiąść (всістися)

ч.р. ж.р. с.р ЧОЛОВІЧООСОБОВА ФОРМА Нечоловічоособова форма
usiadłem usiadłam usiedliśmy usiadłyśmy
usiadłeś usiadłaś usiedliście usiadłyście
usiadł usiadła usiadło usiedli usiadły

zjeść (з’їсти)

ч.р ж.р с.р. Чоловічоособова форма Нечоловічоособова форма
zjadłem zjadłam zjedliśmy zjadłyśmy
zjadłeś zjadłaś zjedliście zjadłyście
zjadł zjadła zjadło zjedli zjadły
 
 • płynąć (плавать)
 • minąć (минути)
Однина
ч.р ж.р с.р
płynąłem/minąłem płynęłem/minęłem
płynąłeś/minąłeś płynęłam/minęłam
płynął/minął płynęłam/minęłam płynęło/minęło
Множина
Чоловічоособова форма Нечоловічоособова форма
płynęliśmy/minęliśmy płynęłyśmy/minęłyśmy
płynęliście/minęliście płynęłyście/minęłyście
płynęli/minęli płynęły/minęły
Домашнє завдання. Перекладіть речення Дідусь читав книгу.Моя мама писала статті в журнал. Діти мали нові іграшки. Ми плавали в озері на канікулах. Студенти увійшли до класу.Ви вже з’їли вечерю? Минуло багато часу.Ти був вчора в музеї.

Proszę podkreślić poprawną formę.

 1. Javier  /  /  miło czas w Zakopanem.  
 2. Monika i Bartek  /  /  na imprezie u Wojtka w zeszłym roku.  
 3. (ja r.ż.)  /  /  z Eweliną o wakacjach.  
 4.  /  /  do białego rana.  
 5. Norbert  /  /  ten film 2 lata temu.  
 6. Dlaczego nie (wy r.ż)  /  /  zdjęć w Zakopanem.  
 7. Nie (ja r.m.)  /  /   co Mami do mnie  /  /   .
 8. Mój syn już  /  /   , kiedy (ja r.ż.)  /  /  do domu.