Місяці та пори року польськоюMiesiące

styczeń    w styczniu

luty         w lutym

marzec   w marcu

kwiecień  w kwietniu

maj        w maju

czerwiec  w czerwcu

lipiec      w lipcu

sierpień w sierpniu

wrzesień  we wrześniu

październik   w październiku

listopad    w listopadzie

grudzień    w grudniu

Місяці та пори року

 

 

Nazwy miesięcy
1.Styczeń                  w styczniu
2.Luty                        w lutym
3.Marzec                   w marcu
4.Kwiecień               w kwietniu
5.Maj                         w maju
6.Czerwiec              w czerwcu
7.Lipiec                    w lipcu
8.Sierpień              w sierpniu
9.Wrzesień           we wrześniu
10.Październik    w październiku
11.Listopad          w  listopadzie
12.Grudzień        w grudniu
  Pory roku
1. Zima -- zimą
2.Wiosna-wiosną
3.Lato-latem
4.Jesień-jesienią

 

  Zapamiętaj
1 jeden-miesiąc
2,3,4-miesięce
5,6,7…-miesięcy
 

Домашнє завдання .Допишіть речення

 W styczniu…
   W lutym…
W marcu…
W kwietniu…
       W maju…
W czerwcu…
 W lipcu…
sierpniu…
 We wrześniu…
W październiku…
      W  listopadzie…
    Wgrudniu…

Witam Was na kolejnej lekcji polskiego. Dzisiaj porozmawiamy o miesiącach. Dziś opowiem jak nazywają się miesiące po polsku. Oczywiście mamy dwanaście miesięcy i teraz opowiem Wam o pierwszych sześciu miesiącach, a następnym razem o reszcie.

Pierwszy miesiąc w roku to styczeń.
Nazwa tego miesiąca pochodzi od tego, że jest na styku starego i nowego roku.
W styczniu spotyka się stary rok i nowy rok. Dlatego na styczeń właśnie tak mówimy, ponieważ jest na styku starego i nowego roku.

Po styczniu mamy luty.
W lutym jest bardzo zimno w Polsce i jest bardzo dużo lodu. Lód to oczywiście zamrożona woda. Lód – luty. Pewnie stąd pochodzi nazwa luty.

Trzeci miesiąc to marzec.
Po lutym jest marzec jest to miesiąc. Jest to miesiąc Marsa, dlatego nazywa się marzec. W wielu językach ten miesiąc ma podobną nazwę, bo właśnie w wielu językach jest to miesiąc Marsa. Przypomnę trzeci miesiąc to marzec.

Po marcu jest czwarty miesiąc w roku, a czwarty miesiąc nazywa się kwiecień.
Kwiecień to czwarty miesiąc, a jego nazwa pochodzi od kwiatów.
W kwietniu rosną wiosenne kwiaty, dlatego ten miesiąc nazywa się kwiecień.
Pojawiają się kwiaty, robi się coraz cieplej i dlatego na kwiecień tak właśnie mówimy. Kwiecień od kwiatów.

Po kwietniu jest maj.
Maj to bardzo ciepły miesiąc, to piąty miesiąc w roku.
Po polsku umaić znaczy udekorować coś, ustroić, upiększyć coś, czyli zrobić żeby było coś jeszcze ładniejsze.
Maj to najpiękniejszy miesiąc, jest ciepło, rosną kwiaty, jest pięknie. Dlatego ten miesiąc pewnie nazywa się maj. Piąty miesiąc to maj.

Po maju jest czerwiec.
Czerwic to szósty miesiąc. Jego nazwa pochodzi od koloru czerwonego. W tym miesiącu kiedyś zbierano czerwone robaki, tak zwane czerwce. A z tych robaków wykonywało się czerwony barwnik i stąd właśnie nazwa tego miesiąca – czerwiec.

Następny po czerwcu jest lipiec.
Lipiec to środek lata. W tym miesiącu kwitną drzewa, które nazywają się lipy. Z kwiatów tych drzew często robi się w Polsce herbatę lipową. Dlatego ten miesiąc nazywa się lipiec, bo w tym miesiącu kwitną drzewa, które nazywaja się lipy. Lipy – lipiec. Siódmy miesiąc to lipiec. W lipcu oczywiście są już wakacje. Dzieci nie chodzą do szkoły, bo jest to miesiąc letni.

Drugi miesiac letni to sierpień.
W sierpniu jest bardzo gorąco. Dojrzewa już zboże na polach i trzeba zboże z pól zebrać. W dawnej Polsce zboże ścinało się sierpem, dlatego ten miesiąc nazywa się sierpień od sierpa, czyli narzędzie którym ścian się zboże. Zatem siódmy miesiąc, przepraszam ósmy miesiąc to sierpień. Po lipcu jest sierpień. No i na koniec sierpnia kończą się wakacje.

I we wrześniu, czyli w dziewiątym miesiącu dzieci idą już do szkoły.
We wrześniu kwitną wrzosy, dlatego ten miesiąc nazywa się wrzesień. Wrzosy to takie fioletowe kwiatki. Można je często spotkać w polskich lasach i dlatego na ten miesiąc Polacy zwykli mówić wrzesień. Od nazwy tych kwiatków, które nazywają się wrzosy.

Następny miesiąc, dziesiąty miesiąc to październik.
Nazwa październik pochodzi od paździerców, czyli odpadków. Paździerce to odpadki, już nikt teraz tak nie mówi na odpadki ale dawniej tak się mówiło na odpadki, które powstawały przy produkcji lnu. Z lnu wykonuje się ubrania i właśnie w październiku wszyscy się tym zajmowali, powstawało dużo paździerców i dlatego ten miesiąc to październik. Dziesiąty  miesiąc jest nazywany październikiem.

Po październiku jest listopad.
To przedostatni miesiac roku. W listopadzie robi się już zimno liście spadają z drzew i dlatego ten miesiąc nazywa się listopad. Liście opadają z drzew, liście spadają z drzew i dlatego mówimy na ten miesiąc listopad.

Ostatni miesiąc w roku to grudzień.
Nazwa tego miesiąca pochodzi od słowa gruda. W grudniu jest zimno, jest mróz i ziemia zbija się w takie grudy. Powstają grudy czyli bryły zbitej ziemi, zmarzniętej ziemi, dlatego ten miesiac nazywa się grudzień. Ostatni miesiąc to grudzień.

Przypomnę Wam teraz wszystkie miesiące po kolei. Pierwszy to oczywiście styczeń, potem luty, marzec, dalej jest kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, i ostatni to grudzień. Jeszce raz żebyście dobrze zapamiętali: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwic, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. To wszystkie dwanaście miesięcy w roku. Tak nazywają się po polsku.

Zatem dziękuję za dzisiejszą lekcję i do następnego razu, pa, pa!