Дієслово в польській мові.

Дієслово в польській мові 

    Сzasownik
Czasownik   (дієслово) – odmienna oraz samodzielna część mowy przedstawiająca dziejące się czynności oraz niektóre stany. W zdaniu tworzy orzeczenie.

Rodzaje czasownika w języku polskim

 • liczba pojedyncza  однина
  • rodzaj męski  чоловічий рід
  • rodzaj żeński  жіночий рід
  • rodzaj nijaki    середній  рід
 • liczba mnoga   множина
  • rodzaj męskoosobowy  чоловічоособовий
  • rodzaj niemęskoosobowy  жіночоречовий
  • Bezokolicznik (łac. infinitivus) – forma czasownika, która wyraża czynność lub stan w sposób abstrakcyjny, zazwyczaj bez określania czasu, rodzaju, liczby, osoby,trybu, strony i aspektu.
  • W języku polskim występują trzy czasy (три часи):
   • przeszły (минулий) – opisuje wydarzenia wcześniejsze, np. Pisałem artykuły do Wikipedii.
   • teraźniejszy (теперішній)– opisuje to, co dzieje się aktualnie, np. Piszę artykuły do Wikipedii.
   • przyszły(майбутній)– opisuje zdarzenia przyszłe:
    • złożony – Będę pisać (będę pisał) artykuł do Wikipedii.
    • prosty – Napiszę artykuł do Wikipedii.