Дієвідміни дієслів в польській мові.Koniugacje czasowników . Czas teraźniejszy

Koniugacje czasowników . Czas teraźniejszy

 Koniugacja 1

l.p                                l. m

1.ja  -- am                     1.my -- amy

2.ty -- asz                     2. wy --  acie

3.on  --a                       3. oni -- ają

  ona                                 one 

  ono

Mieć, mieszkać, kochać, oglądać, grać

 

Koniugacja 2

l.p                                l. m

1.ja  -- em                     1.my -- emy

2.ty -- esz                     2. wy -- ecie

3.on  --e                      3. oni -- eją /edzą

  ona                                 one 

  ono

Umieć, rozumieć,jeść, wiedzieć

 

Koniugacja 3

l.p                                l. m

1.ja  --ę ,ię                    1.my --imy

2.ty -- isz                     2. wy --  icie

3.on  --i                      3. oni -- ą/-ią

  ona                                 one 

  ono

Chodzić, lubić, robić, mówić

 

Koniugacja 4

l.p                                l. m

1.ja  -- ę                  1.my -- ymy

2.ty -- ysz                     2. wy -- ycie

3.on  --y                       3. oni -- ą

  ona                                 one 

  ono

Uczyć się, tańczyć, tłumaczyć