Польські слова,які варто запам’ятати

 

    В польській мові зустрічаємо слова,значення яких не так легко одразу зрозуміти.

   Розглянемо слова,які поляки вживають досить часто.а для українців не завжди очевидно ,що ці слова означають і в яких ситуаціях використовуються.

więc – отже  

ponieważ – оскільки

 poza tym – крім того, на додаток

mimo że –  не зважаючи на те що

dlatego  że – тому що

 czyli – тобто

 akurat – щойно,якраз

 dopiero – тільки що

przecież  – адже

między innymi – між іншим

 szczególnie – особливо

a mianowicie – а саме

 albowiem/ bowiem – оскільки

cokolwiek – що-небудь

 raczej – скоріш за все

zwłaszcza – особливо,саме

oczywiście – звісно 

 rzeczywiście – фактично

dopóki – доки

 


więc – отже  Uśmiechnęła się, więc pewnie była zadowolona.Przyjechała cała rodzina, a więc siostry, bracia, ciotki, wujowie.Ślub jest o dwunastej, a więc za godzinę.

ponieważ – оскільки Odszedł, ponieważ się obraził.

 poza tym – крім того, на додаток   Gazeta jest interesująca, poza tym tania.

mimo że –  не зважаючи на те що   Mimo że świeciło słońce, było zimno.

dlatego  że – тому що Szedł szybko, dlatego że było późno.

 czyli – тобто  Ola, czyli moja siostra.

 akurat – щойно,якраз Jest akurat pięć jabłek dla nas pięciorga.Te akurat banderole są oryginalne.

 dopiero – тільки що  Mieszka tu dopiero od stycznia.Dopiero ojciec pożyczył jej pieniądze.Spłacił dopiero połowę długu.

przecież  – адже   Pana przecież obowiązuje jakaś etyka zawodowa.

między innymi – між іншим Zajmowaliśmy się między innymi zbieraniem materiałów.

 szczególnie – особливо Było zimno, szczególnie rano.Na pewno straciłby więcej, szczególnie że banki obniżają oprocentowanie.

a mianowicie – а саме Pomógł mu bardzo, mianowicie znalazł mu pracę.Przyszła cała rodzina, a mianowicie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie.

 albowiem/ bowiem – оскільки Nie kupił książki, zapomniał bowiem pieniędzy.

cokolwiek – що-небудь  Cokolwiek byś zrobił.

 raczej – скоріш за все Recenzje były raczej przychylne.Szeptał raczej, niż mówił.Raczej trzymaj się od niej z daleka.To jest granatowe, czarne raczej.

zwłaszcza – особливо,саме Upał dokuczał nam zwłaszcza w południe.

oczywiście – звісно To było oczywiście nieporozumienie.Przywitali się z wami? – Oczywiście, że tak.

 rzeczywiście – фактично  Koszula była rzeczywiście brudna i agrafką pod szyją spięta.

dopóki – доки Żyli w zgodzie, dopóki mieszkała z nimi matka.Musisz leżeć, dopóki nie wyzdrowiejesz.