Відмінювання іменників середнього роду

 

Відмінювання іменників середнього родуOdmiana przez przypadki

Przypadek -- to kategoria gramatyczna przez którą odmieniają się rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki oraz imiesłowy.

 

Przypadki w języku polskim

W języku polskim mamy 7 przypadków deklinacyjnych:
» Mianownik (kto? co?)
» Dopełniacz (kogo? czego?)
» Celownik (komu? czemu?)
» Biernik (kogo? co?)
» Narzędnik (z kim? z czym?)
» Miejscownik (o kim? o czym?)
» Wołacz (hej!)

Зверніть увагу! Хоча називаються відмінки по-іншому як в українській мові,проте питання відмінкові схожі.

Середній рід іменників 

Впольській мові іменники середнього роду в однині  мають закінчення  -o,-e,-ę,-um

 1. okno – okna
  (вікно-вікна)
 2. piwo – piwa
  (пиво)
 3. auto – auta
  (авто-авта)
 4. jabłko – jabłka
  (яблуко-яблука)
 5. morze – morza
  (море-моря)
 6. danie – dania
  (страва-страви)
 7. muzeum – muzea
  (музей – музеї)
 8. akwarium – akwaria
  (акваріум-акваріуми)

Нагадую,що іменники в українській мові і польській не завжди мають одинакові роди ,наприклад , дитина  жін.р.-dziecko сер р.,тому визначаючи рід іменника не перекладаємо на українську мову. Іменники з закінченням -um   --  це іменники середнього роду ,хоча в українській мові ми віднесли б їх до чоловічого:muzeum,akwarium,centrum,liceum

Деякі іменники середнього роду з закінченням  –ę при утворенні множини або при відмінюванні набирають суфікси  -ta чи -ona .

Наприклад:

 1. zwierzę – zwierzięta
  (тварина-тварини)
 2. niemowlę – niemowlęta
  (немовля-немовлята)
 3. imię – imiona
  (ім’я– імена)

  Зараз для прикладу провідміняємо іменники з кожним з типів закінчень

 Зверніть увагу іменники з закінченням -um в oднині мають у всіх відмінках одинакові закінчення  ,а в множині різні закінчення.

Домашнє завдання. Провідміняйте іменники  pole, jabłko, serce,  liceum, technikum , imię, dziewczę і складіть з ними речення.

 

Перевірити себе ,чи правильно відміняєм слова можна на сайті

Вводимо після      потрібне слово і нажимаємо  потім під словом  з’являється потрібне слово ,ми ще раз його нажимаєм і отримуєм результат