Назви відмінків іменника в польській мові


 Як називаються відмінки іменника в польській мові

Odmiana przez przypadki

Przypadek -- to kategoria gramatyczna przez którą odmieniają się rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki oraz imiesłowy.

 

Przypadki w języku polskim

W języku polskim mamy 7 przypadków deklinacyjnych:
» Mianownik (kto? co?)
» Dopełniacz (kogo? czego?)
» Celownik (komu? czemu?)
» Biernik (kogo? co?)
» Narzędnik (z kim? z czym?)
» Miejscownik (o kim? o czym?)
» Wołacz (hej!)

Зверніть увагу! Хоча називаються відмінки по-іншому як в українській мові,проте питання відмінкові схожі.